CMO wenst Christenen gezegende feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe

Namens de Nederlandse moslimgemeenschap wensen wij alle christenen in Nederland en in de wereld een Zalig Kerstfeest en prettige kerstdagen toe. Wij hopen dat deze feestdagen u veel zegeningen brengen en dat de God zich over ons allen met genade toeziet. Laten we hopen dat het nieuwe jaar 2022 veel vrede, harmonie en geluk brengt voor de mensheid.

Het zijn belangrijke dagen die wij allen doormaken. Een tijd van bezinning en overdenken. Juist in deze dagen worden wij herinnerd aan de barmhartigheid van de God die ons geschapen en gezegend heeft. Wij hopen van harte dat deze bezinning ons allen energie en volharding geeft, om ons gesterkt te voelen met het oplossen van onze gemeenschappelijke problemen.

Voor het eerste in het menselijke bestaan worden de mensen geconfronteerd met uitdagingen die ons allen treffen. Het zijn niet alleen pandemie, armoede en klimaat die ons bestaan bedreigen. De onopgeloste internationale geschillen vormen eveneens een groot gevaar voor de stabiliteit en de wereldvrede. Om de droom van wereldvrede te verwezenlijken moeten de gelovigen van de wereldreligies en hun leiders prominent optreden tegen onmenselijke en immorele daden uit welke hoek die ook komen. De religieuze en levensbeschouwelijke tradities worden steeds meer uitgedaagd om samen te zoeken naar “a common word and sense” waarin onze religies, en alle andere mensen van goede wil, elkaar in kunnen vinden. De noodzaak hiervan is eeuwenlang nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen tijd.


Drs. Muhsin Koktas

Voorzitter, Contactorgaan Moslims en Overheid

24 december 2021