Over ons

Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en 10 moskeekoepels dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt.

Hiervoor sinds 2004 officieel erkend is als gesprekspartner van de overheid. Zo is het CMO erkend gesprekspartner voor kwesties gerelateerd aan moslims en islam bij o.a. het Ministerie SZW, OCW, Defensie en VenJ.

Het CMO bestaat dus uit 10 landelijke islamitische koepelorganisaties van voornamelijk moskeeën. Zo’n 380 moskeeën in Nederland (84%) zijn via deze koepelorganisaties aangesloten bij het CMO. Iedere lidkoepel wordt door een bestuurslid vertegenwoordigd in het CMO-bestuur. Het bestuur bepaalt het CMO-beleid en de staf geeft hier onder leiding van de directeur uitvoering aan.

Contactorgaan Moslims en Overheid

Wie is CMO

  • Erkend gesprekspartner voor kwesties gerelateerd aan moslims en islam bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Zendende Instantie voor Islamitisch Geestelijk Verzorgers in gevangenissen voor het Ministerie van Justitie.
  • Zendende Instantie voor Islamitisch Geestelijk Verzorgers in het leger voor het Ministerie van Defensie.
  • Zendende Instantie voor Islamitisch Godsdienstonderwijs op openbare basisscholen voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Ondertekenaar van het convenant ter behoud van het ‘Onbedwelmd Slachten volgens religieuze riten’ voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.