Organisatiestructuur

Algemeen Bestuur

Het CMO bestaat dus uit 10 landelijke islamitische koepelorganisaties van voornamelijk moskeeën. Zo’n 380 moskeeën in Nederland (84%) zijn via deze koepelorganisaties aangesloten bij het CMO. Elke aangesloten organisatie wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde.  Het komt voor dat een organisatie twee mensen afvaardigt. Echter kan elke organisatie maar tijdens vergaderingen een stem uitbrengen. Het is wel geregeld dat elke organisatie één stem heeft.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 • Muhsin Köktas (Islamitische Stichting Nederland, ISN),
 • Ahmet el Boujoufi (Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland, UMMON),
 • Muhammed Emin Akbulut (Islamitische Gemeenschap Milli Görüs Zuid Nederland, IGMG ZN),
 • Ramazan Deniz (Islamitische Gemeenschap Milli Görüs Noord Nederland, IGMG NN),
 • Fikri Demirtas (Stichting Islamitisch Centrum Nederland, SICN)
 • Noeranie Hidajatoellah (World Islamic Mission, WIM)
 • Hedib Hasanovic (Islamitische Vereniging voor Bosniaks in Nederland IVBN)
 • Göksel Soyugüzel (Turks Islamitische Culturele Federatie, TICF)
 • Vedat Özdal (Turkse Federatie Nederland, TFN)
 • Said Bouharrou (Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, RMMN)

Dagelijks bestuur en directie:

Het dagelijks bestuur bepaalt in afstemming met het algemeen bestuur het CMO-beleid en de staf geeft hier onder leiding van de directeur uitvoering aan. Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit de leden van het algemeen bestuur. Per april 2019 bestaat het dagelijks bestuur uit:

 • Dhr. Muhsin Köktas, voorzitter
 • Dhr. A. Driss El Boujoufi, vicevoorzitter
 • Dhr. Göksel Soyugüzel, secretaris
 • Dhr. Noeranie Hidajatoellah, Penningmeester

Besluitvorming:

Het algemeen bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Op dit niveau worden er besluiten genomen over de richting en beleid. De besluiten worden met de meerderheid genomen tenzij een voorgenomen besluit nadelige gevolgen voor de belangen van de aangesloten organisaties. In dit laatste geval kan dit besluit alleen worden gekomen met consensus.