Missie:

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijk vanuit de islamitische en Nederlandse traditie om de gemeenschappelijke belangen van moslims in de samenleving te borgen.

Visie:

Als samenwerkingsverband van islamitische organisaties in Nederland de belangen van moslims behartigen door zowel bij overheid als politiek erkend gesprekspartner te zijn.

Inspiratie:

“God belooft aan de gelovigen onder jullie die zich inspannen voor het goede, dat God hen zal voorzien van een invloedrijke positie op aarde, net zoals God dat deed bij eerdere samenlevingen voor jullie. God zal hun oprechte geloof verder versterken en hun voorzien van een leefomgeving waarin zij dit vredig en veilig kunnen beleven. Dit, vanwege hun toewijding aan God’s Eenheid, en niets anders. …”