• 7 april 2024
  • admincmoweb

Tijdens de Nationale Iftar, een initiatief van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), kwamen vooraanstaande vertegenwoordigers uit verschillende organisaties bijeen om te spreken over belangrijke maatschappelijke kwesties. Onder de aanwezigen waren onder meer vertegenwoordigers van islamitische en niet islamitische organisaties, politici, ambassadeurs, academici en ondernemers uit het hele land. Gezamenlijk verbraken ze het vasten tijdens de ramadan en stonden ze stil bij het centrale thema van de avond: ‘barmhartigheid‘. In een wereld gekenmerkt door grote conflicten en natuurrampen bood deze gelegenheid een moment van bezinning om de noodzaak van barmhartigheid in het omgaan met deze uitdagingen te benadrukken, aldus het CMO.
Op de achtste editie van de Nationale Iftar, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, bekritiseerde het falen van de Eerste Kamer om een wet over discriminatie bij sollicitaties aan te nemen, waarbij ze pleitte voor een inclusieve samenleving en betere kansen voor alle burgers.
Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib, bekritiseerde de Nederlandse regering over haar reactie op de oorlog in Gaza. Hij benadrukte het belang van het aanpakken van alle vormen van discriminatie en haat, en riep op tot bewustzijn en gezamenlijke actie.
Muhsin Koktas, voorzitter van het CMO, sprak zijn wens uit voor vrede in de wereld en herdacht de slachtoffers van onderdrukking in verschillende regio’s, waaronder China, Myanmar, Palestina en Oekraïne.
De avond werd gemodereerd door Rabia Karaman en Erik de Baedts. Een bijzonder moment was wanneer Christien Crouwel de Nationale Iftar vredesprijs ontving voor haar inzet voor een vreedzame samenleving en interreligieuze samenwerking.
De bijeenkomst benadrukte het belang van barmhartigheid, rechtvaardigheid en samenwerking tussen verschillende gemeenschappen en overheden. De minister presenteerde ook een handreiking voor betere samenwerking tussen gemeenten en moskeeën om spanningen en polarisatie tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *