Salaam aleikum broeders en zusters,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet vanavond en het aansluitende advies van de Ministerie van Erediensten, adviseren wij de moskeebesturen en hun achterbannen om tot 14 januari 2022 zoveel mogelijk thuis te bidden. Vooral onze ouderen en leden van onze gemeenschap met onderliggende medische complicaties doen er goed aan om tot 14 januari 2022 de moskeeën niet te bezoeken. De moskeebesturen die de moskeeën graag open willen houden tijdens het djuma-gebed wordt dringend geadviseerd om hun achterbannen tot 14 januari 2022 op te roepen:

  • de rituele wassing, de Wudu, vooral thuis te verrichten;
  • een maximum aantal bezoekers te ontvangen, vooral in de grote moskeeën;
  • om uiterlijk tien minuten voor het gebed aanwezig te zijn. Vrije ingangs- en uitgangswegen hanteren en ordelijk de bezoekers direct na het gebed naar buiten te geleiden en het moskee-terrein direct te verlaten;
  • desinfectiemiddelen bij de toegang te gebruiken;
  • de veilige afstandsnorm van 1.5 meter te waarborgen in de moskee;
  • mondkapjes te dragen in de moskee;
  • eigen gebedskleedje mee te nemen en te gebruiken in de moskee;
  • goede ventilatie te gebruiken in de gebedsruimte;
  • korte vrijdagpreek tot zich te nemen zodat de bezoekers niet te lang worden opgehouden binnen groepsverband;
  • lessen zoveel mogelijk digitaal te doen.

Moge Allah over ons waken en moge deze beproeving snel door ons overwonnen worden Insha’Allah. Wij houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen en maatregelen.

Salaam aleikum,

Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO)
De voorzitter,

drs. Muhsin Koktas