CMO – PERSBERICHT
Rotterdam, 05.10.2020

Oproep aan moskeeën en imams voor speciale aandacht mbt coronavirus
Zoals bekend startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus . Vanaf
begin juni was het rustiger. Op dit moment zien we weer een toename van Covid-19 in de
samenleving met een negatieve impact op de gezondheid van steeds meer Nederlanders. De
volksgezondheid en de overbelasting van de zorg is ook voor moslimorganisaties een
blijvend punt van aandacht en zorg. We zien daarom dat het overgrote deel van de
moskeeën in Nederland zich zeer behoedzaam opstelt en terughoudender is dan volgens de
richtlijnen wordt gevraagd.
Op dit moment vraagt de ontwikkeling van het virus echter meer aandacht. We roepen
daarom de moskeeën op om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in
maart, april en mei jl., zoveel mogelijk te beperken tot maximaal 30 personen. We vragen
tevens de richtlijnen van de RIVM in onze Corona Proof Moskee document in acht te nemen
met nadruk op 1,5 m afstand houden en het dragen van mondmaskers.
Laat je vooral niet misleiden door allerlei (des)informatie die voor onrust en misverstanden
veroorzaken.