• 22 augustus 2020
  • admincmoweb

Het CMO is het officieel erkende samenwerkingsverband van moslimkoepels die de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid, maatschappij en politiek behartigt. Het CMO stimuleert en verenigt het vermogen tot collectieve actie van moslims in Nederland, monitort relevante ontwikkelingen en onderhoudt contact met ministeries, politieke actoren en media. Het is van belang om te vermelden dat het CMO de zendende instantie is voor islam-gerelateerde kwesties in Nederland. Een zendende instantie is  een wettelijk bevoegde orgaan voor de betreffende kwestie. Zo mag het CMO uitmaken wie als geestelijke verzorgers of ambtenaar mag werken bij verschillende ministeries en ziekenhuizen. Ook is het CMO de wettelijke convenantpartner van het Ministerie van Landbouw in de rituele slacht.

Namens de Nederlandse moslimgemeenschap heeft het CMO het plan opgevat om in samenwerking met de relevante stakeholders te komen tot een Nationale Nederlandse Halal Standaard(NHS). Gezien de religieuze, technische en procesmatige complexiteit die gepaard gaat met het ontwikkelen van een halal-standaard enerzijds, en de urgente behoefte anderzijds, zoekt CMO met de Nederlandse Halal Standaard (NHS) aansluiting bij het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ en vooraanstaande halal-standaarden in de moslimwereld.

De Nederlandse Halal Standaard(NHS) betreft:

  • Criteria voor de halal-waardigheid van producten,
  • Criteria voor het certificeringsproces
  • Criteria voor het toezicht op certificeerders.

Het streven is om deze standaard op korte termijn te introduceren in de Nederlandse markt om ervoor te zorgen dat in de toekomst de halal markt conform deze standaard gecertificeerd wordt. Dit om producenten, certficeerders en Nederlandse (moslim)consumenten helderheid te verschaffen over de halal-waardigheid van producten, halal-misbruik tegen te gaan en halal de waarde te geven die het verdient.

Voor de introductie van de NHS is het volgende nodig:

  • Het maken van de NHS voor vlees en vleesproducten in eerste instantie. Op lange termijn zal de NHS worden uitgebreid met alle andere producten.
  • Een onderzoek naar de praktische uitwerking van de NHS in Nederland, zodat kinderziektes uit de implementatie kunnen worden gehaald alvorens de standaard wordt geïntroduceerd en er een gedegen structuur kan worden uitgewerkt voor toezicht op het gebruik van de standaard. 
  • Een bewustwordingscampagne bij de moslimconsument om het belang van de NHS te benadrukken, door misstanden in de huidige halal-markt te belichten en hen bekend te maken met de NHS en de voordelen van implementatie in Nederland.

Om de nodige voorbereidingen voor implementatie van de NHS te treffen is er op 19 augustus 2020 een officiële Werkgroep Halal Nederland(WHN) ingesteld die zich richt op het beleid voor het onderzoek en de bewustwordingscampagne. De WHN bestaat uit drie leden, de heren Nasr Joemman, Abdulmajid Khairoen en Cevdet Kesin.

CMO Bestuur