We lezen krantenberichten waarin staat dat bepaalde moskeeën zich alvast zouden voorbereiden op een heropening. We krijgen vragen van mensen uit onze achterban en andere instanties naar aanleiding van deze berichten.
Het bestuur van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) wil bij deze nadrukkelijk mededelen dat deze berichten niet leidend zijn voor de Nederlandse moskeeën. We doen een beroep op ieder persoon of personen die dit soort wensen uitspreken om serieus om te gaan met de mogelijke effecten van hun uitspraken voor gezond- en veiligheid van oudere mensen en kwetsbare groepen.
We vragen aan alle moskeebesturen vriendelijk doch uitdrukkelijk om ontwikkelingen te volgen via de website van de overheid, CMO en eigen koepelorganisaties. Het CMO is in nauw overleg met de relevante overheidsinstanties en experts om nadere richtlijnen c.q. protocollen te formuleren voor de situatie na 1 juli mede afhankelijk van de tussentijdse ontwikkelingen. Tot 1 juli verandert er niks!
Wij zullen ruim voor 1 juli zorgvuldig opgestelde protocollen publiceren en verspreiden om de moskeeën voor te bereiden op een gefaseerde opening.
Neem aub voor meer informatie contact met uw koepelorganisatie of rechtsreeks met CMO voor meer informatie (mkoktas.cmo@gmail.com of info@cmoweb.nl ).