Naar aanleiding van de signalen uit de achterban en de samenleving heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid op 15 september 2016 met een aantal deskundigen van de lidkoepels, het veld en academische wereld een expertmeeting gehouden over het moskeeonderwijs. Geloofsonderricht dat in de moskeeën wordt aangeboden (ook informeel moskeeonderwijs of weekendonderwijs genoemd) is een onlosmakelijk onderdeel van de aanbod van de moskee. Naast het leren van het islamitische geloofspraktijk met bijbehorende onderdelen hoort dit vormingsonderwijs een stimulerende rol te spelen bij het aanleren van respect voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Kinderen ontwikkelen een eigen kijk op het leven, waardebesef en ze leren ook wat geloof in het leven voor hen kan betekenen. Een bijdetijds geloofsonderricht maakt een Nederlandse moslim van kinds af aan weerbaar voor latere onwenselijke invloeden. Het functioneert eveneens toerustend voor maatschappelijke emancipatie.

 

De deelnemers werden onderling snel eens dat er een duidelijke en zo mogelijk een eensgezinde visie op deze vorm van onderwijs wordt geformuleerd en gecommuniceerd. Lesinhoud, onderwijsvorm, vakmanschap, betrokkenheid van ouders en kinderen, fysieke omgeving en kennisuitwisseling zouden moeten worden meegenomen in deze visieformulering. Men beseft dat het geen eenvoudige opgave is maar het is nodig en vraagt om een adequate aanpak. Het moet breder worden getrokken waarbij alle betrokken partijen moeten worden geraadpleegd. De tegenstellingen die heel erg actueel zijn, moeten juist niet worden genegeerd en gebagatelliseerd.

 

Het CMO zal bovenstaande aanbeveling op bestuurlijk niveau op de agenda zetten om de komende tijd een achterban-dag te houden waarvoor imams, docenten/vrijwilligers in de moskeeën, ouders en deskundigen worden uitgenodigd met de bedoeling is dat er aan het einde van de dag een plan van aanpak met een implementatieplan wordt afgesproken. Zij zal vervolgens relevante partijen benaderen voor de realisatie van deze plannen en de voortgang bewaken