CMO – PERSBERICHT

Rotterdam, 20.08.2016

CMO betreurt en veroordeelt de omstreden uitspraken over imams

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt en veroordeelt de uitspraken in de media over de imams en moskeeën, waarin wordt gesuggereerd dat zij als ‘geheim agenten’ zouden functioneren en moeten worden teruggestuurd. Het is op zijn minst onverantwoord en provocatief om religieuze instellingen en hun bedienaren op deze manier in het diskrediet te brengen. CMO zet zich in voor rust en harmonie in de samenleving en deze uitspraken zijn allesbehalve bevorderlijk.

Het zijn tijden van veel spanning en emoties voor de Nederlandse Turken als gevolg van de ontwikkelingen in het herkomstland. CMO leeft heel erg mee met de gemeenschap. Vooral in deze tijden van veel sentimenten is de kalmte een aanbevolen uitgangspunt voor een harmonieuze samenleving. CMO roept de gemeenschap op zich niet te laten provoceren door tendentieuze uitspraken en oproepen uit welke hoek dan ook.

____________________________________________________________________
Niet voor publicatie, voor meer informatie voorzitter Rasit Bal – 0611449790