CMO – Persbericht

Rotterdam, 19-05-2016

Uitspraken van de minister doet onnodig veel stof opwaaien

Het Contactorgaan Moslims en Overheid(CMO) is verbaasd over de ophef omtrent de uitspraken van de minister met betrekking tot de wetgeving inzake tewerkstellingsvergunning voor de imams. Temeer omdat het een bestaande wetgeving is waaraan de koepels en moskeebestuurders zich sinds jaren aan houden als ze imams voor Ramadan of langere periode naar Nederland uitnodigen. Voor zover we weten zijn er tot heden bij UVW en IND geen onoverkomelijke problemen bekend.

Minister stelt dat deze tewerkstellingseis ook geldt voor een gastimam of – prediker voor zijn, al dan niet éénmalige, dienst of preek. Handhaving van deze zal op tal van problemen stuiten met voorspelbare gevolgen. Mensen die de functie van de imam, moslimprediker en gebedsvoorganger kennen, weten dat deze functie heel breed en verschillend kan worden geïnterpreteerd. Imamschap is bovendien ook een erefunctie. Een moskee-imam zal traditiegetrouw gauw zijn preekstoel vrijmaken zodra hij merkt dat er een gewaardeerde imam/geleerde, in de moskee aanwezig is ongeacht of hij op familie- of toeristisch bezoek is in Nederland.

Al met al, strengere interpretatie of handhaving van deze wet kan de vrijheid van religie verstoren met alle ongewenste maatschappelijke gevolgen van dien. Geraadpleegde juristen zijn er ook niet zeker van dat de rechtsgang zal eindigen op een boete voor de moskee. Er komen namelijk dagelijks honderden mensen Nederland binnen voor een- of meerdaagse lezing of training op uitnodiging van het bedrijfsleven zonder een tewerkstellingsvergunning.

Uiteraard begrijpt het CMO dat er ook problemen kunnen voortdoen met rondreizende haatpredikers. CMO is samen met het ministerie actief bezig om deze tegen te gaan en zal dit ook blijven bespreken met de minister.

_________________________________________________________________

Niet voor publicatie, voor meer informatie voorzitter Rasit Bal –0611449790