Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt het geweld van IS (voorheen ISIS) in Irak en Syrie. Dat laat het CMO donderdagavond in een verklaring weten.

Het overkoepelend orgaan laat verder weten dat de moslimgemeenschap zich absoluut niet verbonden voelt met de praktijken van de IS (Islamitische Staat): “Menselijke taal heeft geen woorden om deze extreme gewelddadigheden tegen verschillende groepen te beschrijven, laat staan ze te verantwoorden vanuit welke wereldreligie dan ook.”

De verklaring van het CMO staat in schril contrast met de verschillende demonstraties van afgelopen weken waarbij moslimjongeren hun sympathie voor de terreurgroep lieten blijken. Daarover zegt het Contactorgaan onder andere: “Wij interpreteren deze rebelse uitingen in het licht van maatschappelijke ontevredenheid over de eigen positie. Deze jongeren zijn zich veelal niet bewust van het kwaad waarmee zij zich associëren.”

De verklaring eindigt met een oproep aan alle aangesloten moskeeën om in de vrijdagpreek aandacht te besteden aan de problemen in het Midden Oosten en hoe Nederlandse moslims een positieve bijdrage kunnen leveren aan wereldvrede om te beginnen met de Nederlandse samenleving.

Bron: Hart van Nederland