Rotterdam, 14 april 2016

PERSBERICHT

Het uitreizen van moslims en de verschillende aanslagen in o.a. Parijs, Ankara, Istanbul, Lahore en Brussel hebben helaas geleid tot nog meer discussie over de maatschappelijke positie van de Islam en moslims In Nederland. Tegelijkertijd heeft de toenemende polarisatie en verharding in de samenleving geleid tot gevoelens van onrechtvaardigheid onder moslimjongeren.

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd hebben de aangesloten organisatie bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een aantal plannen ontwikkeld om haar verantwoordelijkheid jegens de islamitische gemeenschap en de rest van de maatschappij te nemen. De plannen zijn enerzijds gericht om radicalisering en religieus extremisme binnen de moslimgemeenschap te bestrijden, anderzijds om de maatschappelijke positie van de Islam en moslims te verstevigen en polarisering tegen te gaan.

Op 21 april start het CMO het project ‘Tegengeluid & Perspectief’. Met dit project gaat het CMO gedurende de komende jaren o.a. jongerendebatten organiseren, voorlichting geven aan ouders en jongeren en moskeebestuurders en vergroten van betrokkenheid van de moskeebestuurders en imams. De kick-off fungeert als signaal naar zowel de islamitische gemeenschap als de politiek, media en de rest van de samenleving. Een signaal dat de georganiseerde islam in Nederland zich in de toekomst proactief in gaat zetten om een nieuwe gezamenlijke visie op islam in Nederland te ontwikkelen en de strijd aan gaat met radicalisering en religieus extremisme.

De kick-off bijeenkomst zal plaatsvinden om 19.00 bij Moskee El Islam te Den Haag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rasit Bal, +31 (0)6 11 44 97 90.